Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Over welke middelen beschikt een ARHUU ?

Een ARHUU staat niet alleen !

Conseil consultatif des locataires

Eerst en vooral is een ARHUU een team.

Het gaat wel degelijk om een aantal personen met hun eigen uiteenlopende ervaringen, kwaliteiten en kennis zodat alle teamleden elkaar aanvullen.

 

 

Vervolgens is de gewestelijke huisvestingsadministratie (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij - BGHM) belast met de omkadering van de ARHUU’s als instrument.

Dat betekent dat de BGHM onder andere zorgt voor informatie en advies.

De BGHM ziet er ook op toe dat de reglementeringen inzake ARHUU’s worden nageleefd zodat de ARHUU’s goed werken en de relatie met de Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) goed verloopt.

Bovendien vertrouwt de BGHM de voorlichting en de begeleiding van de verkozen ARHUU’s aan verenigingen toe.

De Brusselse Federatie van de Huisvestingsvereniging (BFHV) is één van die verenigingen.

De opdrachten van de BFHV zien er als volgt uit:

  • opleidingen organiseren voor alle ARHUU’s over onderwerpen die hen allemaal aanbelangen en waar de afgevaardigden van de verscheidene woningmaatschappijen elkaar kunnen ontmoeten en goede praktijken uitwisselen.
  • opleidingen organiseren voor bepaalde ARHUU’s waarbij een ARHUU-groep specifiek wordt opgeleid over een gekozen onderwerp.
  • begeleidingsvergaderingen beleggen met enkele ARHUU-leden om te zoeken naar oplossingen voor hun problemen, om een dossier voor de raad van bestuur op te stellen, om een algemene vergadering voor te bereiden,...
  • ontspannende momenten organiseren om de ARHUU-leden in staat te stellen elkaar te leren kennen en zodoende een gezamenlijke dynamiek op gang te brengen.
  • adviezen via de telefoon verstrekken.
  • Mogelijke bemiddelingsmomenten organiseren als er interne conflicten opduiken.

Tot slot krijgen de ARHUU’s ook logistieke middelen.

 

Conseil consultatif des locataires

Share

Aanvullende gegevens