Nav weergave zoeken

Navigatie

Zoeken

Wie kan er ARHUU-lid worden ?

Om ARHUU-lid te kunnen worden, moet je tegen de uiterlijke indiendatum je kandidatuur indienen bij je Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM).

Voor de komende verkiezingen van 16 januari 2013 moeten de kandidaturen tegen uiterlijk 3 oktober 2012 ingediend worden.

Om een geldige kandidatuur te kunnen indienen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen : 

  • sinds niet later dan 25 maart 2012 een sociale woning betrekken
  • minstens 16 jaar oud zijn
  • niet door een rechter veroordeeld zijn wegens het niet naleven van je verplichtingen als huurder
  • je kandidatuur bij je openbare vastgoedmaatschappij indienen (kandidaatsbrief en ondertekend handvest waarmee de kandidaat zich ertoe verbindt de Belgische wetgeving na te leven en meer bepaald de wetten tegen discriminatie, racisme en xenofobie).

Als de kandidaatslijst is opgesteld, moeten de huurders vervolgens worden aangemoedigd om op de dag van de verkiezingen te komen stemmen.

De komende verkiezingen vinden plaats op zaterdag 26 januari 2013.

Om te mogen stemmen, moet je ook aan bepaalde voorwaarden voldoen :

  • minstens 16 jaar oud zijn
  • sinds niet later dan 9 mei 2012 een sociale woning betrekken

Alle stemgerechtigde huurders krijgen een uitnodiging om te gaan stemmen, toegestuurd.

Huurders die aan de verkiezingen wensen deel te nemen, maar zich op de dag van de verkiezingen niet kunnen vrijmaken, kunnen bij volmacht stemmen.

Het formulier en alle nodige inlichtingen over stemmen bij volmacht zijn bij de sociale woningmaatschappij beschikbaar.

Share

Aanvullende gegevens